רקנאטי, הפקולטה לניהול | הפקולטה לניהול ע"ש לאון רקנאטי | הפקולטה לניהול ע"ש ליאון רקנאטי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by